ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΑΔΑ: ΡΔΩΦ46907Θ-ΒΟΟ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΔΩΦ46907Θ-ΒΟΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου