ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ – ΑΔΑ: Ρ9ΟΝ46907Θ-Φ5Α

Θέμα: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 14:27:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΟΝ46907Θ-Φ5Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου