ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ" – ΑΔΑ: Ρ54Ν46907Θ-2Ρ1

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ"
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:53:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ54Ν46907Θ-2Ρ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου