ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΣ – ΑΔΑ: Ρ31Φ46907Θ-Τ6Τ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:54:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ31Φ46907Θ-Τ6Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου