ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟ – ΑΔΑ: ΨΖΚΑ46907Θ-ΜΤΚ

Θέμα: ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 14:33:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΚΑ46907Θ-ΜΤΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου