Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 292/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΥΧΙ46907Θ-8ΥΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 292/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 09:57:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧΙ46907Θ-8ΥΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου