ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ (ΠΡΑΞΗ 185) – ΑΔΑ: ΨΥ3Τ46907Θ-ΑΓΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ (ΠΡΑΞΗ 185)
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:02:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ3Τ46907Θ-ΑΓΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου