Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας – ΑΔΑ: ΨΒΕ146907Θ-5ΞΜ

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Ημερομηνία: 05/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2023 07:42:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕ146907Θ-5ΞΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου