ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΑΔΑ: ΨΤΘΩ46907Θ-Α9Φ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:53:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘΩ46907Θ-Α9Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου