Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.427/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " φιαλες νερου " από την εταιρεία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΤΓ946907Θ-ΕΧΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.427/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " φιαλες νερου "
από την εταιρεία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:13:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓ946907Θ-ΕΧΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου