ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΑΔΑ: ΨΠΘΜ46907Θ-ΘΡΨ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:42:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΘΜ46907Θ-ΘΡΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου