ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER – ΑΔΑ: ΨΨΖ546907Θ-5ΒΠ

Θέμα: ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER
Ημερομηνία: 03/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2023 11:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΖ546907Θ-5ΒΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου