ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ – ΑΔΑ: ΨΨΕ846907Θ-Γ0Σ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 09:00:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΕ846907Θ-Γ0Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου