ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ – ΑΔΑ: ΨΠΟΟ46907Θ-ΔΑΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:58:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΟΟ46907Θ-ΔΑΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου