ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΤΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-90Ξ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΤΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 14:45:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-90Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου