Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης». – ΑΔΑ: ΨΩΖΞ46907Θ-ΜΦΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης».
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 11:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΞ46907Θ-ΜΦΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου