ΑΟΔ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΑΔΑ: ΨΟΟΡ46907Θ-8ΑΦ

Θέμα: ΑΟΔ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 13:11:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟΡ46907Θ-8ΑΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου