Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 36/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚΠΙ46907Θ-ΣΥΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 36/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 08:20:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΠΙ46907Θ-ΣΥΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου