παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΨΓΒΝ46907Θ-4ΟΤ

Θέμα: παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 07:09:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΒΝ46907Θ-4ΟΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου