ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640gr, ΚΑΠΑΚΙΑ 640gr – ΑΔΑ: ΨΓΣΝ46907Θ-Ω7Π

Θέμα: ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640gr, ΚΑΠΑΚΙΑ 640gr
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 14:50:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΣΝ46907Θ-Ω7Π
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου