ΧΕ-35 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022 – ΑΔΑ: ΨΓ9Ω46907Θ-Ξ0Ρ

Θέμα: ΧΕ-35 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:57:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ9Ω46907Θ-Ξ0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου