ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΦΤΜ46907Θ-ΔΟΓ

Θέμα: ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 13:39:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΜ46907Θ-ΔΟΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου