περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: ΨΕΟΥ46907Θ-Ν1Ε

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 05/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2023 07:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΥ46907Θ-Ν1Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου