Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΠΑΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ – ΑΔΑ: ΨΕΩΕ46907Θ-ΟΓΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΠΑΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 09/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 11:35:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΕ46907Θ-ΟΓΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου