Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕ4Ε46907Θ-ΞΣ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 11:32:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4Ε46907Θ-ΞΣ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου