ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΟΔΙΑ NON-WOVEN – ΑΔΑ: ΨΕ3646907Θ-ΒΙΘ

Θέμα: ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΟΔΙΑ NON-WOVEN
Ημερομηνία: 10/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 13:03:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ3646907Θ-ΒΙΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου