ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ – ΑΔΑ: ΨΔΣΕ46907Θ-2ΚΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΡΟΗ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 09:22:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΣΕ46907Θ-2ΚΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου