ΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ_ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ AEROSOL ME ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ – ΑΔΑ: ΨΔΗΣ46907Θ-ΠΝΖ

Θέμα: ΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ_ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ AEROSOL ME ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:47:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗΣ46907Θ-ΠΝΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου