ΧΕ-46 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1878/2022 – ΑΔΑ: ΨΑΘΑ46907Θ-ΜΩ8

Θέμα: ΧΕ-46 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1878/2022
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:58:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘΑ46907Θ-ΜΩ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου