Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ9ΜΟ46907Θ-7ΨΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 11:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΟ46907Θ-7ΨΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου