Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για επισκευές στηριγμάτων πινακίδων στήριξης, καθισμάτων επισκεπτών, τραπεζιδίων για εκτυπωτές και άλλες επισκευές που αφορούν τους χώρους του νοσοκομείου». – ΑΔΑ: Ψ8ΒΓ46907Θ-ΔΣΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για επισκευές στηριγμάτων πινακίδων στήριξης, καθισμάτων επισκεπτών, τραπεζιδίων για εκτυπωτές και άλλες επισκευές που αφορούν τους χώρους του νοσοκομείου».
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 11:49:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΓ46907Θ-ΔΣΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου