Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Δοχείου Βυθισμού με αποσπώμενο καλάθι 3 λίτρων». – ΑΔΑ: Ψ7ΡΑ46907Θ-Μ6Φ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Δοχείου Βυθισμού με αποσπώμενο καλάθι 3 λίτρων».
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 15:03:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΑ46907Θ-Μ6Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου