Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ52ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΛΑΚΕΤΑ – ΑΔΑ: Ψ7Δ846907Θ-7Ψ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ52ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΛΑΚΕΤΑ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:21:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Δ846907Θ-7Ψ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου