ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,3mm, 2mm – ΑΔΑ: Ψ74Α46907Θ-ΒΔΒ

Θέμα: ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,3mm, 2mm
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 13:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74Α46907Θ-ΒΔΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου