Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6Χ446907Θ-Ε3Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 08:29:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Χ446907Θ-Ε3Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου