ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΩΝΙΑΔΟΥ – ΑΔΑ: Ψ66146907Θ-2Ρ7

Θέμα: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΩΝΙΑΔΟΥ
Ημερομηνία: 11/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 08:39:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66146907Θ-2Ρ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου