Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». – ΑΔΑ: Ψ5ΤΚ46907Θ-ΖΥΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 15:13:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΤΚ46907Θ-ΖΥΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου