Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 1997/27-01-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθηνα με επιστροφή στις 27-01-2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΤΞ46907Θ-3ΜΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 1997/27-01-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθηνα με επιστροφή στις 27-01-2023
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 09:36:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΞ46907Θ-3ΜΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου