Π27Θ8-2022 – ΑΔΑ: Ψ3ΦΑ46907Θ-27Α

Θέμα: Π27Θ8-2022
Ημερομηνία: 03/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2023 09:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΑ46907Θ-27Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου