ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ – ΑΔΑ: Ψ2Μ446907Θ-ΑΓΤ

Θέμα: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 13/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 08:22:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Μ446907Θ-ΑΓΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου