Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ2ΗΦ46907Θ-41Ω

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 08:23:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΗΦ46907Θ-41Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου