ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ- ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝ ΠΡΟΠ. 4,6Χ10,2 – ΑΔΑ: Ψ1ΠΘ46907Θ-ΙΡΚ

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ- ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝ ΠΡΟΠ. 4,6Χ10,2
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 15:00:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΘ46907Θ-ΙΡΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου