ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1221/2022 – ΑΔΑ: Ψ15Ζ46907Θ-ΧΦΨ

Θέμα: ΧΕ-44 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1221/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 12:07:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15Ζ46907Θ-ΧΦΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου