ΧΕ-6 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023 – ΑΔΑ: Ψ0ΝΟ46907Θ-ΛΨΘ

Θέμα: ΧΕ-6 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:47:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΝΟ46907Θ-ΛΨΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου