ΧΕ-37 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022 – ΑΔΑ: ΩΖΘ946907Θ-Υ17

Θέμα: ΧΕ-37 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:57:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΘ946907Θ-Υ17
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου