ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SMART PFT USB – ΑΔΑ: ΩΖΚΥ46907Θ-72Ι

Θέμα: ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SMART PFT USB
Ημερομηνία: 03/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2023 10:54:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΥ46907Θ-72Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου