ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F – ΑΔΑ: ΩΖ2846907Θ-91Ψ

Θέμα: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ HAR 9F
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 14:58:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ2846907Θ-91Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου