ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΘΕ 55-67 ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ – ΑΔΑ: ΩΜΗ346907Θ-ΡΓΩ

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΘΕ 55-67 ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 11:59:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗ346907Θ-ΡΓΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου