Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΧΧ246907Θ-Κ3Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 08:26:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΧ246907Θ-Κ3Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου