ΧΕ-5 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/07/2023 – ΑΔΑ: ΩΧ7Υ46907Θ-ΣΞΟ

Θέμα: ΧΕ-5 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/07/2023
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:47:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7Υ46907Θ-ΣΞΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου